Παρτιτούρες Ταινιών

2001: Μια βαθμολογία Space Odyssey ήταν μια κλασική κλήση κρίσης του Kubrick, αποκαλύπτει ο συγγραφέας

2001: Μια βαθμολογία Space Odyssey ήταν μια κλασική κλήση κρίσης του Kubrick, αποκαλύπτει ο συγγραφέας

Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι 2001: Μια Οδύσσεια του Διαστήματος θα ήταν χωρίς τη βαθμολογία της - μια μίξη συνθέσεων που προέρχονται από το ευρύ κανόνα της κλασικής μουσικής και περιστοιχίζονται από τα οπτικά σκηνικά της ταινίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το πώς ή πώς να αντιδράσει το κοινό. .