Πώς να μην παραβιάσετε τον κανόνα χωρίς επαφή με τον Glenn Livingston

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με την τήρηση του κανόνα 'Δεν υπάρχει επαφή'; Δείτε αμέσως αυτήν την αξιοσημείωτη συνέντευξη με τον Δρ Glenn Livingston.