Θα μπορούσατε πραγματικά να εκτοξεύσετε ένα αυτοκίνητο στο διάστημα, όπως στο F9; Η επιστήμη πίσω από τη μυθοπλασία

Το Fast and Furious έστειλε ένα αυτοκίνητο στο διάστημα με τη δύναμη της Οικογένειας. Τι θα χρειαζόταν για να γίνει αυτό στον πραγματικό κόσμο;