Μάχη των Πλανητών, η παράσταση που εισήγαγε τα παιδιά της δεκαετίας του '70 στις ΗΠΑ στο ιαπωνικό κινούμενο σχέδιο

Την Animonday αυτής της εβδομάδας, γιορτάζουμε τη Μάχη των Πλανητών, την πρώτη μας εισβολή στο anime.