Βιβλίο εναντίον Flick: The Stepford Wives

Εξετάζουμε μερικές από τις βασικές διαφορές στις πολλές εκδοχές αυτού του είδους της φεμινιστικής ιστορίας ηθικής.