Η Valarie Rae Miller του Dark Angel στον αγώνα της παράστασης για queer αναπαράσταση

Η Valarie Rae Miller ανατρέχει στην κληρονομιά του χαρακτήρα της, τις εκρηκτικές πρώτες μέρες της παράστασης και πώς άλλαξε το sci-fi στην τηλεόραση.