100 σκέψεις που κάναμε παρακολουθώντας και τις πέντε συνεχόμενες ταινίες του Twilight

Επιλέξαμε να κλείσουμε το 2018 όπως αξίζει εκείνη τη χρονιά: βλέποντας και τις πέντε ταινίες στο The Twilight Saga στη σειρά. Όπως και σε, σε μία συνεδρίαση. Είχε νόημα τότε.