44 σκέψεις που έκανα βλέποντας την Ιδιοκρατία

Επανεξετάζουμε ταινίες από το παρελθόν για την επαναλαμβανόμενη σειρά μας, Deja View. Πολλές από αυτές τις ταινίες είναι κρυμμένοι πολύτιμοι λίθοι που λατρεύουμε και μερικές, λοιπόν, μερικές μοιάζουν περισσότερο με Ιδιοκρατία.