Πριν από τη Συνομοσπονδία του HBO, αυτή η ταινία πήρε την ίδια alt-ιστορία με διαφορετικό τρόπο

Μια εναλλακτική ιστορία του Εμφυλίου Πολέμου δεν είναι ακριβώς μια νέα ιδέα.