Μια υπηρεσία ροής all-Stargate μόλις ξεκίνησε με εφάπαξ κόστος 20 $

Ένα από τα μακροβιότερα franchise sci-fi στην ιστορία μόλις απέκτησε τη δική του υπηρεσία ροής-και στην πραγματικότητα δεν είναι μια φοβερή συμφωνία. Υπό την προϋπόθεση ότι είστε πραγματικά σε Stargate, φυσικά.