Ένας αρχαίος συγγενής δεινοσαύρων σχετίζεται επίσης με ανθρώπους - και το DNA του μπορεί να κρύβει το μυστικό για να ζήσει περισσότερο

Το DNA του tuatara το συνδέει όχι μόνο με ερπετά και πουλιά, αλλά με θηλαστικά όπως οι άνθρωποι. Το DNA από αυτό το ζωντανό λείψανο θα μπορούσε επίσης να παρατείνει τη ζωή μας.