17 μεγαλύτερα κινούμενα χαρακτηριστικά επιστημονικής φαντασίας στον γαλαξία, κατατάσσονται

Ακολουθεί μια κατάταξη κινουμένων σχεδίων επιστημονικής φαντασίας από το Planet 51 και το Heavy MetAL στους The Iron Giant και Wizards.