Μπορούν οι φερομόνες να ελέγξουν το μυαλό κάποιου, όπως στο Black Widow; Η επιστήμη πίσω από τη μυθοπλασία

Είναι οι φερομόνες ικανές να αναγκάσουν δράση ή αδράνεια παρά τη θέληση ενός ατόμου; Or μήπως το σχέδιο φερομόνης του Dreykov στο Black Widow μυρίζει ψάρι;