Το καλύτερο μέρος του Avatar: The Last Airbender ήταν οι κακοί του

Ενώ η μυθολογία και η ιστορία του έχουν καταξιωθεί, τα καλύτερα μέρη του Avatar: The Last Airbender είναι οι κακοί του