Κατάδυση στη Μεγάλη Κόκκινη Κηλίδα του Δία

Νέα δεδομένα από την αποστολή Juno στον Δία αποκαλύπτουν ακριβώς τη Μεγάλη Κόκκινη Κηλίδα: Πάνω από δέκα φορές κάθε γήινη καταιγίδα.