Οι χαρακτήρες του Captain Planet, κατατάσσονται

Κατατάσσουμε τους χαρακτήρες του φιλικού προς το περιβάλλον κινουμένων σχεδίων του 1990 Captain Planet and the Planeteers.