Καλιφόρνια

Τα θεματικά πάρκα της Καλιφόρνια αντιμετωπίζουν μεγάλες αποτυχίες καθώς σχεδόν όλα κλείνουν ξανά

Τα θεματικά πάρκα της Καλιφόρνια αντιμετωπίζουν μεγάλες αποτυχίες καθώς σχεδόν όλα κλείνουν ξανά

Η Disneyland, η Knotts Berry Farm και η Universal CityWalk βλέπουν το κλείσιμο που σχετίζεται με τον Covid λόγω των νέων κατευθυντήριων γραμμών λόγω της αυξημένης θετικής φόρτωσης υποθέσεων στην Καλιφόρνια