Αντέχει το Ewoks: The Battle for Endor;

Αντέχει το Ewoks: Battle for Endor; Δεν ξέρω-Το Wicket ευθύς δολοφονεί έναν άντρα. Εσύ πες μου.