Μην κάνετε το κόκκινο φεγγάρι μου μπλε: Πώς να παρακολουθήσετε την ολική έκλειψη Σελήνης στις 31 Ιανουαρίου

Ένας οδηγός για την παρακολούθηση και την κατανόηση της έκλειψης Σελήνης στις 31 Ιανουαρίου 2018.