Εκκλησία του Σατανά εντελώς δροσερό με το άγαλμα της Σαμπρίνα, όχι μόνο τον Σατανικό Ναό

Γίνεται μπερδεμένο, το ξέρουμε.