Είναι Το Κεφάλαιο Πρώτο

Ο σκηνοθέτης Andy Muschietti ζωντανής δράσης Attack on Titan land

Ο σκηνοθέτης Andy Muschietti ζωντανής δράσης Attack on Titan land

Ο σκηνοθέτης Andy Muschietti επιλέχθηκε για να σκηνοθετήσει μια ζωντανή μεταφορά του αγαπημένου manga Attack on Titan. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε να καταλήξει να είναι το καλύτερο.