Η έννοια της τέχνης αποκαλύπτει αχρησιμοποίητο, αναδρομικό τέλος για το Rise of the Planet of the Apes

Η ημι-επανεκκίνηση του 2011 Rise of the Planet of the Apes ήταν μια φοβερή καλή ταινία. Όμως, το αχρησιμοποίητο τέλος θα μπορούσε να το κάνει εξαιρετικό bookend να συνδεθεί με τις αρχικές ταινίες της δεκαετίας του 1960 και του 1970.