Θα χρειαστεί να πακετάρετε μια επιπλέον πάνα για αυτό το δωμάτιο διαφυγής με θέμα Rugrats: Πρώτη ματιά

Το παιχνίδι, το οποίο διαθέτει προσωπικές και εικονικές επιλογές, θα τρέξει μεταξύ 18 Ιουνίου 2021 και 2 Ιανουαρίου 2022.