Αμέσως μετά τη δεκαετία του '80, το The Noid επέστρεψε και κανένα αυτόνομο όχημα παράδοσης πίτσας Domino δεν είναι ασφαλές

Η Domino's φέρνει πίσω την παλιά μασκότ της δεκαετίας του '80, The Noid, αλλά τώρα ακολουθεί τα αυτόνομα οχήματα παράδοσης πίτσας αντί των οδηγών τους.