Οι παρανοϊκές δηλώσεις του C-3PO, που ταξινομούνται από τις ελάχιστες έως τις πιο δικαιολογημένες

Οι παρανοϊκές δηλώσεις του C-3PO για τον Πόλεμο των Άστρων κατατάχθηκαν από το λιγότερο στο πιο δικαιολογημένο