Ένας Battlestar Galactica οδηγός για το Kara 'Starbuck' Thrace

Αφιερώνουμε αυτόν τον οδηγό για την BSG σε κανέναν άλλο εκτός από το Starbuck-και σε όλες τις άγριες, τρελές και αξιόλογες στιγμές της.